קיבוץ להב - טיסת ריסוס

טיסת ריסוס בקיבוץ להב | מן הארכיון

העולם לפני 33 שנים היה שונה, גם קיבוץ להב. מצאנו בארכיון של משה תייר אוצר בדמות תיעוד טיסת ריסוס משנת 1990. שבו בנחת ותצללו לחמש דקות של נוסטלגיה. https://youtu.be/aov2IEJ8q6g